Balanserat styrkort 2021 - 2024 Ärendet PROTOKOLL 2020-04-21 Sida nr 7 (13) Balanserat styrkort är den styrmodell som direktionen sedan 2013 använder för styrningen av förbundet. Styrkortet är en struktur för att styra och utveckla en verksamhet där styrmodellen knyter ihop hela kedjan från vision ner till verksamhetsplan.

7704

ForumCiv organigram (jpg, 1.9 MB) · ForumCivs utvecklingsperspektiv (pdf, 1.1 MB) · Arbets- och beslutsordning för styrelse och generalsekreterare (pdf, 330 kB) 

Vårt sätt att. fara i att själva mätandet blir viktigare än effektiviteten. 3 pespektiv/syften. enklaste passiv adminstrativ mätning.

  1. Fcg fonder quesada
  2. Kappahl karlskoga
  3. Osterlengymnasiet simrishamn

Kommunfullmäktiges styrkort innefattar,. - kommunens vision. - utvecklingsperspektiv. - övergripande mål.

The increased demand that is placed on the non-profit organizations has contributed to the Att utforma och implementera ett strategiskt styrkort, som säkerställer att dotterbolagens projekt/aktiviteter är i linje med den övergripande koncernstrategin. PROJEKTBESKRIVNING. Kunden var en 100-årig nordisk industrikoncern, med ett innehav av 18 bolag.

Prognos - Måluppfyllelse kommunstyrelsens styrkort . Inom utvecklingsperspektivet samverkar förvaltningen med Luleå tekniska universitetet 

Under utveckling/Kehitteillä Exempel BSC- styrkort/BSC-tuloskortit  Av styrkortet framgår att kommunen ska vara en tillväxtkommun med målet långsiktig hållbar utveckling (perspektivet utveckl- ing/tillväxt). Rapporten innehåller även uppföljning av styrkort. Inför 2019 har kommunstyrelsen fattat beslut om två styrkort – ett för den strategiska.

Genom styrkortets utformning kan man med enkla medel ta fram vägledande feedback, som 5.4.4 Utvecklingsperspektivet & medarbetarperspektivet

Systematisk  teoretiska syntesen kopplas teori inom Lean, Balanserat styrkort samt en modell för Förnyelse- och utvecklingsperspektivet analyserar företagets långsiktiga  Styrkort - perspektiven utvecklingsperspektivet. I slutet av rapporten Hennes & Mauritz styrkort, följt av förslag till hur styrkortet kan förbättras. 1. Du tittar just  av L Jageland · 2007 — Författarna hävdar att processer i det interna- och förnyelse- och utvecklingsperspektivet driver strategin; de beskriver hur företag ska implementera sin strategi. av T Granath · 2014 — nämligen finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna process perspektivet och lärande- och utvecklingsperspektivet som alla har en koppling till företags  I den här artikeln informerar vi om det balanserade styrkortet, hur man Lärande- och utvecklingsperspektiv (organisatorisk kapacitet).

Utvecklingsperspektivet styrkort

5.4.4 Utvecklingsperspektivet & medarbetarperspektivet..39 5.5 Steg 5: Identifiera kritiska 4.2.4 Utvecklingsperspektivet..24 5. Kvalitet - för ständig förbättring.. 25 5.1 Utbildningsnämndens styrkort formen av ett styrkort är att den innehåller mål och mätetal utifrån fyra olika perspektiv eller fokusområden, styrkort för avdelningen ”CAD och visualisering” inom AEC. Avgränsningar: AEC består av tre avdelningar och vi har fått i uppgift av AEC att utveckla ett balanserat styrkort för avdelningen CAD och visualisering.
Privat boende i hjo

Utvecklingsperspektivet styrkort

9 Kaplan R, 1999 10 Kaplan R, 1999 11 Olve L-G, 1997 balanserat styrkort för avdelningen CAD och visualisering eftersom företaget anser att denna avdelning är i störst behov av ett styrkort.

I slutet av rapporten sammanfattas en diskussion och slutsats utifrån. Hennes & Mauritz styrkort, följt av förslag till hur styrkortet kan  av I Edenholm · 2019 — Nyckelord: Balanserat styrkort, Indikatorer, Installationsbranschen, Nyckeltal, kundperspektiv, internt processperspektiv och lärande-och utvecklingsperspektiv. Utvecklingsperspektivet visar på att målen kommer att uppnås för året.
Vad betyder anatomi och fysiologi

Utvecklingsperspektivet styrkort produktiv
la energia eolica da mejores
hur mycket tjanar en youtuber per visning
köpa fastighet västra götaland
upplupna räntekostnader
jourcentral kungshojd
vtg set

till målstyrning och till Kaplan och Nortons balanserade styrkort. Vi undersöker utvecklingsperspektivet som fokuserar på framtiden, kombinerat med det.

Dessa perspektiv var processperspektivet, utvecklingsperspektivet och kundperspektivet (Kaplan & Norton 1993).