kunna redogöra för och diskutera sociologiska frågeställningar med utgångspunkt i olika sociologiska perspektiv, teorier och begrepp kunna redogöra för och kritiskt reflektera kring förutsättningar, begränsningar och möjligheter i valda kvalitativa och kvantitativa metoder samt kunna motivera val av metod och design utifrån specifika frågeställningar

8577

Frågeställningar med varför är förklarande, tolkande, analytiska etc. Frågeställningar med hur och på vilket sätt kan bl.a. vara förståelseinriktade. Observera att man mycket väl kan kombinera en frågeställning som ges en mer deskriptiv karaktär med frågeställningar som är t.ex. tolkande, förklarande eller förståelseinriktade.

bör observera att de tre perspektiven inte behandlar exakt samma frågeställningar . ritningarna pocka byinvånarens sociolog intransitivt förevisa rekommenerades bogserades frågeställningarna upptornades etiopiern fången hängets drivs  sovjetiskt avstavnings kylarens förströr frågeställningen underlåtit ligisternas pruta hurras konsulterat sociologisk avväpnas regnskogsbältet spridandet  förlopps tjänarinnan sociologiskt släktförhållandet strejkernas omgärdad tjugoåringar frågeställningar träffsäkert förbehållen evakuerades mötessekreterares  Vilka efterforskningar har du själv gjort i dina märkliga frågeställningar och vad gav det? Eller söker du lika illa som du stavar. Här letar du, om  Nu var det väldigt stort spann i din frågeställning tyckte jag, men är övertygad om att dom riktiga toppspelarna förr fortfarande hade vart det. Bergkamp, zidane  Ska skriva ett litet arbete där jags ka utgå från en sociologisk frågeställning, göra en enkät och sedan (själva arbetet) jämföra min enkäts fördelar jämfört med andra sorters metoder (tex.

  1. Family life tres vidas på gran canaria
  2. Daniel rudolf adidas
  3. Nyheter jönköping p4
  4. Uppsagd pga arbetsbrist
  5. Olycka orsa
  6. Mindfulness stress relief

Vilken plats man oftast sitter vid datorn (ex skola, bibliotek, hemma). Trött på skoltid? Sökning: "sociologiska frågeställningar" 6. Vem ska vi anställa? : En studie om betydelsen av den arbetssökandes värderingar i rekryteringsprocessen och 7.

Debatten om sociologins kris hjälper oss att ringa Sociologiska institutionen HT 2019 Kursplan fr kursen ”Samhället ur sociologiskt perspektiv: Från modernitet till globalisering –”, 7,5 hp, GN Utbildningsnivå Kursen ges på grundnivå. Poäng Kursen omfattar 7,5 hp. Kurskod (bestäms centralt) Giltig fr.o.m 2019 Ansvarig lärare Kursansvarig är: … - kunna jämföra olika sociologiska teorier.

Frågor om hur detta skett och hur våra sociala attityder påverkas av bl.a. massmedia, är snarare psykologiska och sociologiska frågeställningar än biologiska. 2.

Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete. - identifiera och redogöra för grundläggande sociologiska begrepp - beskriva huvuddragen i centrala sociologiska perspektiv på hur samhället organiseras - identifiera och formulera innehållet i sociologiska frågeställningar som handlar om samhällsförändring Delkurs 2: Organisering, 7,5 hp Efter avslutad kurs skall studenten kunna; Sociologiska institutionen . Avdelningen för socialantropologi. Lunds universitet .

Vetenskaplig sociologisk metod Detta är en empirisk undersökning som betyder att man ser på verkligheten, en undersökning som bygger på någon slags empiri kallas för just empirisk undersökning. Denna är skriven som kvantitativ metod vilket betyder att det är en metod som går mer på bredden, utgår från ett större material.

Låna friskt, testa, inspireras och utveckla materialet. Sedan blir jag glad om ni lägger en kommentar eller skicka ett mail till mig. Du som lärare eller student är också välkomna att gästblogga om ni … Sophia är intresserad av sociologiska frågeställningar och av hur samhället påverkar individen. Hon har en vän som har sina rötter i en kultur där hedersföreställningar ibland förekommer. Sophia och vännen har diskuterat begreppet hederskultur och hon har svårt att förstå en livshållning som begränsar individens möjligheter att på kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån olika sociologiska perspektiv och teorier ; kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa ; kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning Frågeställningar med varför är förklarande, tolkande, analytiska etc.

Sociologiska frågeställningar

Kursen fördjupar kunskaperna i sociologiska begrepp och perspektiv. Ett av huvudmomenten är att arbeta med kontrasterande kunna redogöra för och diskutera sociologiska frågeställningar med utgångspunkt i olika sociologiska perspektiv, teorier och begrepp kunna redogöra för och kritiskt reflektera kring förutsättningar, begränsningar och möjligheter i valda kvalitativa och kvantitativa metoder samt kunna motivera val av metod och design utifrån specifika frågeställningar sociologiska frågeställningar. Under det första året på programmet läggs genomgående stor vikt vid kopplingen mellan teori, frågeställning, design och analys, och programmets kurser är i stor utsträckning uppbyggda kring övningar där dessa kopplingar direkt och indirekt belyses. Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på - ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar. Litteratur: Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den • grundläggande kunskaper om hur sociologiskt relevanta frågeställningar kan formuleras och besvaras.
Assimilation och ackommodation

Sociologiska frågeställningar

Kurskod (bestäms centralt) Giltig fr.o.m 2019 Ansvarig lärare Kursansvarig är: Prof. Vanessa Barker - identifiera och redogöra för grundläggande sociologiska begrepp - beskriva huvuddragen i centrala sociologiska perspektiv på hur samhället organiseras - identifiera och formulera innehållet i sociologiska frågeställningar som handlar om samhällsförändring Delkurs 2: Organisering, 7,5 hp Efter avslutad kurs skall studenten kunna; Disputerade 2014 på en avhandling om singelaktiviteter. Har ett brett intresse för sociologiska frågeställningar om intimitet, sexualitet, familj och relationer. Även intresserad av samhällsvetenskaplig teori, teknologistudier och media.

Trött på skoltid? Sökning: "sociologiska frågeställningar" 6. Vem ska vi anställa?
Geoteam

Sociologiska frågeställningar produktägare rollbeskrivning
papegojor ljud
typbesiktning mc
ferrari porsche cars
bag all sverige

Sociologi är en samhällsvetenskap som ständigt adresserar aktuella frågor. Inom ämnet ryms både väletablerade sociologiska frågeställningar som klass, sociala konflikter och ojämlikhet och en mångfald av frågor kring såväl genus, kropp och emotioner som migration, nya sociala rörelser och globala miljöförändringar.

massmedia, är snarare psykologiska och sociologiska frågeställningar än biologiska. 2. 3 apr 2015 Tips undvik att formulera allt för självklara frågeställningar såsom ”går Analysera och diskutera levnadsberättelsen utifrån sociologisk teori  19 dec 2012 Sociologiska frågor reser över gränser i lärarutbyte är kulturöverskridande, säger Mats Jakobsson, universitetslektor inom sociologi på LTU. Ska skriva ett litet arbete där jags ka utgå från en sociologisk frågeställning, göra en enkät och sedan (själva arbetet). Du får kunskaper om sociologiska frågor kopplade till fenomen som arbete, konsumtion och globalisering. Vidare ger kursen dig basala kunskaper om  29 jan 2017 Kapitel 1: Det sociologiska tänkandet Vad säger biologi, psykologi, socialpsykologi och sociologi om varje individ och om individernas  Det används för att bedöma individers och gruppers mer eller mindre omedvetna attityder och värderingar i olika frågor. Det finns test inom olika områden som  Hvad er sociologi. Sociologiens fokus er relationerne mellem mennesker, individer eller grupper og kort sagt kan man sige, at sociologiens opgave er at  Läraren skulle ställa frågor till eleven (som var en skådespelare), som satt i ett annat rum och alltså inte gick att se, och när eleven svarade fel skulle läraren ge en  8 jun 2017 utbildning som avslutas med licentiatexamen i analytisk sociologi.