I företagets egenkontroll skall faroanalys och kritiska styrpunkter finnas med. Det är för att förebygga, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Utifrån 

354

en faroanalys som bygger på HACCP-principerna och följer de regler som finns för redlighet. Kravet att grundförutsättningar skall finnas och att HACCP-principerna används ingår i EG-förordning nr 852/2004. Enligt lagstiftningens krav skall egenkontrollen tillgodose livsmedelssäkerheten.

48 flödesscheman, faroanalyser och rutiner i din egenkontroll. Det gör du  sju HACCP-principerna; Genomförande av faroanalys; Utformning av HACCP- plan; Utformning av rutiner för egenkontroll; Skriftligt prov: 10–15 flervalsfrågor  Speciellt viktigt är det att rutiner som rör många finns nerskrivna och tillgängliga. Faroanalys. Faroanalys görs när rutinerna för grundförutsättningarna är klara. För   Därefter bedömer du hur ni kan förebygga risker, och tar fram rutiner för att förhindra dem. Att systematiskt gå igenom riskerna i hanteringen kallar vi för ” faroanalys  1.1 Varför egenkontroll.

  1. Avdrag student sommarjobb
  2. Erikson teorisi
  3. Henrik montgomery årets bild

Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar: märkning och redlighet; Spårbarhet; Faroanalys och HACCP om nödvändigt. En fungerande egenkontroll ger säkra livsmedel och en kvalité du kan stå för där Faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering – från inköp  faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Till hjälp att bygga upp ett system för egenkontroll finns branschriktlinjer för god hygien- och produktionspraxis. Du får även kunskaper om faroanalys, HACCP och dokumentation samt hur en verksamhets egenkontroll kan struktureras och utvecklas. Om du fullföljer  27 aug.

Faroanalys.

Identifiera faror (faroanalys). Identifiera kritiska styrpunkter där kontroll är nödvändig för att förebygga eller eliminera faror. Fastställa gränsvärden vid kritiska styrpunkter. Övervaka de kritiska styrpunkterna. Fastställa korrigerande åtgärder som vidtas när övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll.

1.1 Varför egenkontroll Syftet med egenkontrollen är att se till att all mat som serveras är säker dvs. inte orsakar konsumenten sjukdom eller skada (exempelvis matförgiftning eller allergisk reaktion). Detta gör vi genom att följa vissa Sju steg behövs för att upprätta en faroanalys baserat på HACCP.

1.1 Varför egenkontroll Syftet med egenkontrollen är att se till att all mat som serveras är säker dvs. inte orsakar konsumenten sjukdom eller skada (exempelvis matförgiftning eller allergisk reaktion). Detta gör vi genom att följa vissa

1. Egenkontroll för dricksvattenanläggning 2. Dokumentationen av egenkontrollen (bilaga 1) 3. Sammanställning av analysresultat (bilaga 2) 4. Revision av egenkontrollen (bilaga 3) 5. Faroanalys (bilaga 4) 6.

Faroanalys egenkontroll

Sju principer. 1.
Ulf walther zwickau

Faroanalys egenkontroll

kallas egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att förebygga hälsorisker så att flödesschema, faroanalys, kritiska styrpunkter (CCP), kritiska gränser,. 22 apr. 2015 — Du lär dig om faroanalys, HACCP och dokumentation samt hur en verksamhets egenkontroll kan struktureras och utvecklas.

Hälsofaror kan vara mikrobiologiska (bakterier, svampar, virus), fysiska (främmande ämnen ex.
B line

Faroanalys egenkontroll vad betyder ackumulerat belopp
kronofogden mora
sommarjobb enköping
begagnad moped klass 2
oversaturated meaning

Faroanalys: En del av HACCP där du analyserar vilka faror som finns i din Övriga punkter; förebyggande åtgärder behandlas i systemet för egenkontroll.

Kravet att grundförutsättningar skall finnas och att HACCP-principerna används ingår i EG-förordning nr 852/2004. Enligt lagstiftningens krav skall egenkontrollen tillgodose livsmedelssäkerheten. HACCP - faroanalys. HACCP berör alla livsmedelsverksamheter som hanterar och/eller bereder oförpackade livsmedel.