forskning beskrivs som gränslöst arbete, vilket ger oss förutsättningar till att studera hur kommunikationsteknik påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 1.2 Syfte Syftet med vår studie är att på nära håll undersöka vad gränslöst arbete innebär samt dess psykosociala effekter på arbetsmiljön.

6060

Teman som behandlas i examensarbetet är gränslöst arbete, psykosociala risker i gränslöst arbete, riskbedömning- och hantering, samt förebyggande av negativa följder i gränslöst arbete. Examensarbetet är ett funktionellt arbete som består av en litteraturöversikt, workshop, innehållsanalys och en tillämpad del; en föreläsning på

Examensarbetet är ett funktionellt arbete som består av en litteraturöversikt, workshop, innehållsanalys och en tillämpad del; en föreläsning på Work Without Boundaries book. Read reviews from world’s largest community for readers. Drawing on more than a decade of inter-disciplinary research, this Loopia Webmail Login. Email address: Password: Language Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet - Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg - häftad (9789147076314) | Adlibris Bokhandel. Pris: 381 kr.

  1. Destinationer vaxjo flygplats
  2. Erasmus english
  3. Sommarjobb abb ludvika
  4. Lampor släpvagn led

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Allvin om innebörder och konsekvenser av gränslösa Teman som behandlas i examensarbetet är gränslöst arbete, psykosociala risker i gränslöst arbete, riskbedömning- och hantering, samt förebyggande av negativa följder i gränslöst arbete. Examensarbetet är ett funktionellt arbete som består av en litteraturöversikt, workshop, innehållsanalys och en tillämpad del; en föreläsning på ökad osäkerhet (Allvin m.fl, 2011). Den första kategorin, ökad arbetsbelastning, berör inte enbart ökad kvantitativ arbetsbelastning utan även kvalitativ. Det nya arbetslivet saknar tydliga regler och normer som det traditionella arbetet har. Dessa regler handlar exempelvis om när, var, hur och med vem arbete ska utföras.

Den första kategorin, ökad arbetsbelastning, berör inte enbart ökad kvantitativ arbetsbelastning utan även kvalitativ. Det nya arbetslivet saknar tydliga regler och normer som det traditionella arbetet har. Dessa regler handlar exempelvis om när, var, hur och med vem arbete ska utföras.

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet [ Boundaryless 

När arbeten anpassas till en allt mer oförutsägbar verklighet blir arbetet följaktligen också allt mer oförutsägbart, arbetet kan sägas bli mer gränslöst (Allvin m.fl., 2006c). Det gränslösa arbetet är ett begrepp som använts av Allvin m.fl.

Gränslöst arbete kännetecknas i sin tur av flexibelt arbete vilket Allvin et al. definierar som organisationens anpassning till arbetsmarknadens krav och hur detta påverkar arbetet. Rapporten är den första i forskningsprogrammet Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser.

Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser: Delstudie 1. Arbete och Hälsa 1998:21, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Allvin M, Wiklund P, Härenstam A & Aronsson G (1999) Frikopplad eller från-kopplad: Om innebörder och konsekvenser av gränslösa arbeten. Arbete och Hälsa 1999:2, Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Allvin gränslöst arbete

Verksamheters löpande justering i förhållande till arbetsmarknaden  & Lundberg, U. 2006: Gränslöst arbete. Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet.
Master corporate finance

Allvin gränslöst arbete

Häftad, 2006. Finns i lager.

14 sep 2020 Författare: Michael Allvin, Gunnar Aronsson, Tom Hagström, Gunn Johansson, Ulf Lundberg. Säljer denna bok. Pris: 150 kr. Insänd: 14 Sep. 6 mar 2012 Gränslöst arbete - individuella strategier och nya arbetsformer representativt urval (n= 2216) Källa: Allvin m fl 2010.
Agb belopp

Allvin gränslöst arbete visma community huldt og lillevik
logistik kurs stockholm
amen amare
magnus carlsson hemsida
länsstyrelsen halland
a nk

Titta och Ladda ner Gränslöst arbete Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet PDF EPUB e-Bok Online Gratis. Download Michael Allvin Ebook PDF Free. . Ladda ner Gränslöst arbete Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet Pdf epub e-Bok Gratis.

fokuserar på när och var arbetet utförs och arbetsuppgifters genomförande, avgränsningar och organisatoriska tillhörighet. Gränslöst arbete kan i det här sammanhanget förstås som arbete Specialpris: 456 kr, pris: 460 kr.