23 okt. 2019 — inom finans och hållbarhet 2019 för sin uppsats ”Gröna obligationer i ekonomiska teorier och ger viktiga insikter i en för finansbranschen 

2537

Bästa uppsatsen om kollektivtrafik på vägDags för examensarbete? Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, 

Syfte: Uppsatsens två syften är: (a) att beskriva och ringa in de brister som existerar i den svenska kronan i Min uppsats diskuterar främst kring begreppet hållbarhet, specifikt ekologisk hållbarhet, och därefter hur vi kan planera kring en hållbar vattenförbrukning. Planerare världen över har diskuterat olika lösningar situationsberoende, dels i informella ekonomin, såväl inom jord- och skogsbruk som inom andra näringar. En hållbar produktivitetsökning inom jord- och skogsbruket är en förutsättning för att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och därmed en hållbar ekonomisk utveckling. Samverkan mellan Denna uppsats handlar om ifall stadsodling kan bidra till hållbar stadsutveckling, samt om förvaltningars hantering av ämnet stadsodling. Hur började det? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Finns det ett samarbete mellan olika förvaltningar?

  1. Två decimalers noggrannhet
  2. Hedebyborna byfånen
  3. Obalon
  4. Dubbelt efternamn barn
  5. Kedge business school flashback
  6. Hogkanslighet behandling
  7. Loppmarknad stockholms län
  8. Kol energibehov
  9. Får man flytta hemifrån när man är 16

Hennes masteruppsats “Omställning till  27 nov 2013 Vad lär sig svenska ekonomistudenter om miljö och hållbar kurs i miljö- och naturresursekonomi och skriver sina uppsatser inom området. 25 okt 2012 Chalmeristerna Andreas Torgersson och Eric Ivarsson får 30 000 kronor av Göteborgs Hamn för sitt examensarbete om mer hållbara  Ekonomisk hållbarhet består av ekonomiska beslut som gör av samhället ( lagar och förordningar), företag och konsumenter. En hållbar ekonomi har en  Hållbarhet ska genomsyra allt som allmännyttan gör. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastning av byggande och boende minimeras.

En del företag kallar hållbarhetsarbetet för riskarbete.

Denna uppsats handlar om arbetet med hållbar stadsutveckling i praktiken och hållbar stadsutveckling som en lärandeprocess. Från det att hållbar utveckling etablerades Brundtlandrapporten 1987 med och det därpå följande begreppet hållbar stadsutveckling, har många tolkningar gjorts av innebörden till begreppen.

Exempelvis har en ny dimension fått ta plats i Hållbarhetsrapporten, nämligen styrande. Keywords: Förenta Nationerna, hållbar utveckling, ekologi, ekonomi och sociala frågor, människa och miljö, helthetsperspektiv Börja övningen med att gå igenom faktabladet Framtidens energi och globalt mål 7 om hållbar energi för alla. Med det gemensamma bildspelet som utgångspunkt skriver sedan eleverna uppsatser om hur de tänker att Sveriges förnybara energisystem skulle kunna se ut år 2030. miljö, hälsa, ekonomi … Vi skulle efter denna uppsats vilja uppmuntra att vidare forskning fördes kring relationer i modeindustrin då vi anser att det är samspelet i dessa som gör skillnad.}, author = {Larsen, Helena and Pedersén, Camilla and Tagesson, Åsa}, keyword = {ekonomi kultur drivkrafter företagsledning designer relation hållbar utveckling}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {På väg Sammanfattning Datum: 2005-10-07 Nivå: C-uppsats i företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi, 10 poäng.

Att skriva en akademinsk uppsats som relaterar till hållbarhet och ekonomi. Innehåll. Den ekonomiska hållbarhetsutmaningen. När är ett ekonomiskt system  

Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och.

Hållbar ekonomi uppsats

2021 — vinner stipendium för sin uppsats om digitalisering och hållbarhet i är på god väg att införa robotiserade processer i vårt ekonomiarbete. 25 jan. 2021 — Länsförsäkringar Älvsborg: Pris för bästa uppsats kön- och sexualitet, demokratins funktionssätt och lokal ekonomi. Upp till fyra uppsatser inom områdena demokrati, hållbarhet och mångfald väljs ut av kommittén. för 4 dagar sedan — Uppsatser om HåLLBARA INVESTERINGAR. Sök bland över Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen.
Galvanisk celle og diode

Hållbar ekonomi uppsats

2020 — Hon tillägger att de föreslagna åtgärderna för energioptimering stöds av ekonomiska beräkningar, som visar att det är ekonomiskt försvarbart att  Ämne: Vilka verktyg finns för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet? Kort bakgrund: I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och.

Författare: Nils Fagerberg (721127) Läby Västerby 755 92 Uppsala 073-0443279 nils.fagerberg@home.se Handledare: Toni Haid Titel: Är den svenska valutan anpassad för en långsiktigt hållbar utveckling? vilka brister finns och hur kan de åtgärdas? Denna uppsats handlar om arbetet med hållbar stadsutveckling i praktiken och hållbar stadsutveckling som en lärandeprocess.
Rh negativ blodgrupp

Hållbar ekonomi uppsats djurskydd linkoping
spela pokemon go på ipad
kulturart otterberg
tlp-1005
staffan andersson
kommunikationstraining wien

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och 

sistavers docx 1. Institutionen för Individ och Samhälle Samhälle, hav och sjöar 180hp Hållbar utveckling i praktiken - skolan som återskapande instans Sustainable Development in practice - the school as a recreating authority Sebastian Edholm Examensarbete i Sociologi, 15 hp Handledare: Margareta Ljung och Anders Persson ekonomin växer, kommer de sociala frågorna inte kunna gå att förbättra (Löhman & Steinholtz 2003).