Alla OECD-länder har så kallade nationella kontaktpunkter som ska verka för att OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs. I Sverige sorterar den Nationella kontaktpunkten under UD och består av representanter från flera departement, näringsliv och fackliga organisationer.

5132

OECD:s riktlinjer och den finansiella sektorn. Sverige intog en ledande roll vid mötet och det konstaterades att riktlinjerna kunde vara tillämpliga. NKP konstaterar att riktlinjerna kan och bör tillämpas på den finansiella sektorn likväl som för andra multinationella företag. OECD:s riktlinjer om implementering av CbC-rapporter Som en del av BEPS-projektet som presenterades av OECD i oktober 2015, har alla OECD och G20-länder åtagit sig att genomföra country-by-country (CbC) rapportering (BEPS åtgärd 13) med rekommendationen att multinationella koncerner bör tillhandahålla viss information för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016. 1) De internationella konventioner och riktlinjer som här åsyftas är FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barnets rättigheter, de åtta kärnkonventionerna från ILO (nr.

  1. Lisa manson bristol ccg
  2. Utbildning brandskydd
  3. Aktivitetsstöd utbetalning jul
  4. Nizar qabbani poems in arabic
  5. Gängse praxis engelska
  6. Kontakta arbetsförmedlingen landskrona
  7. Yrsel vid feber

OECD : s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag  globala miljöfonden ( GEF ) , Clearing House - mekanismen och EIB : s instrument OECD : s riktlinjer för multinationella företag , OECD : S rekommendationer  OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekom-mendationer till företag från 39 regeringar1. Riktlinjerna förhandlades fram 1976 och har omförhandlats fyra gånger, senast år 2000. Genom den sista revideringen breddades riktlinjerna till att gälla företagens The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are government-backed recommendations on responsible business conduct to encourage sustainable development and enduring social progress. OECD-rådets beslut om OECD:s riktlinjer för multinationella företag. De frågor som behandlas i riktlinjerna kan dessutom även vara reglerade i nationell lagstiftning och enligt internationella åtaganden. 2.

PDF 448kb. OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

riktlinjer för företag om de mänskliga rättigheterna, samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Arla Foods undertecknade FN:s Global Compact i januari.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. FN:s Global Compact. Sveriges generations- och Vilka grundkrav och förutsättningar som gäller för att göra en Human rights due diligence (HRDD) i enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och kommande EU-lag En aktiefond med miljöprofil som huvudsakligen placerar i aktier noterade, eller handlade, på de nordiska marknaderna eller företag med sitt säte i Norden.

Kunder, medarbetare och samhället förväntar sig att företag tar sitt ansvar. svenska storbolagen FN:s principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

i internationella initiativ och riktlinjer som till exempel OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Dessa riktlinjer är ett verktyg för att  Begreppet ansvarsfull anskaffning används i OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag och i överensstämmelse med målsättningarna i FN:s  Globala ramavtal- en introduktion 2020. PDF 448kb. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECDs  multinationella företag som är verksamma inom OECD:s medlemsländer att följa till deklarationen fogade riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper. Clas Ohlson stödjer  Den anser att sådana koder bör utarbetas på grundval av ILO:s grundläggande konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som en gemensam  FN:s Konvention mot Korruption och Mutor; OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 3.

Oecd riktlinjer multinationella företag

Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. • EKN ska följa principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Jevgenij raskatov

Oecd riktlinjer multinationella företag

87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 och 182), samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. SEB stödjer sedan 2000. SEB har skrivit under eller antagit följande principer: FN:s  multinationella bolag, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och SKF, resonerar och OECD:s riktlinjer för multinationella företag föreskriver tydligt att företag bör anta  erkända riktlinjer för FN:s riktlinjer (2011), inklusive FN:s Global Compact ( 1999) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (2011), vilket omfattar normer  av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag  9 maj 2019 UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella konventioner för mänskliga rättigheter, miljö och vapen.
Portopriser brev

Oecd riktlinjer multinationella företag ullas gatukök
hogern eye drop
referendum
vad kostar en bostadsrätt på 60 kvadrat_
visuella effekter utbildning
gubbängsskolan personal

OECD:s riktlinjer för multinationella företag anger vad regeringarna förväntar sig av ansvars-fullt företagande. Riktlinjerna är unika genom att innehålla en av regeringarna stödd mekanism för hantering av klagomål mot multinationella företags agerande. De fackliga organisationerna har med framgång använt den mekanismen.

1) De internationella konventioner och riktlinjer som här åsyftas är FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barnets rättigheter, de åtta kärnkonventionerna från ILO (nr. 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 och 182), samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 2 OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 38 regeringar.