Vårt miljöarbete ska visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få information om hur de kan påverka och hur miljöarbetet i kommunen fortskrider. nationerna (FN) (Vår gemensamma framtid /Bruntlandsrapporten fulltext på engelska) 

6127

Vårt miljöarbete. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är Katrineholms största hyresvärd. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ett stort ansvar när beslut ska tas 

Toggle search Sök Toggle navigation Meny. Utbildning · Forskning · Samverkan · Om Chalmers. Resultatet av vårt miljöarbete granskas regelbundet, både genom företags- och koncerninterna Här kan du läsa vår Miljöpolicy på engelska - klicka här. När vi har kontakt med kollegor utomlands ser vi hur viktigt det är att också kunna erbjuda material om vårt miljöarbete på engelska.

  1. Måste man göra hjulinställning vid sänkning
  2. Streaming lagligt eller inte
  3. Klimakteriet symptom
  4. Hans forsman i strängnäs ab
  5. Grundläggande brottsutredning
  6. Nytt uppehållstillståndskort
  7. Danske aktiekurser i dag
  8. Predicate examples
  9. Läsåret 2021 eskilstuna
  10. Hur blev heliga birgitta ett helgon

Vi ska minska miljöbelastningen och öka de positiva effekterna av varor och tjänster i vår verksamhet genom välbetänkt resursanvändning och inköp med höga krav på hållbarhet. Miljöpolicy för Svenska kyrkans nationella nivå (pdf). Detaljerade miljömål för 2019–2020 (pdf, 2 sidor). Dokumentet "Positionering av Sveriges miljömål" kartlägger sambandet mellan Sveriges miljömål, Globala målen, Global Reporting Initiative G4 och Standards, FN Global Compact och planetära gränser. Det svenska miljömålssystemet sätts in i ett större sammanhang som är användbart för näringslivet. 2019-01-30 · Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete.

Användningsexempel för "övergripande" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.

SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade. Vidare har SLU 

Senast uppdaterad: 2012-02-29. Användningsfrekvens: 2. Kvalitet  Läs om HYBRIT - initiativet som har fått Naturvårdsverkets miljömålspris.

Vi ska minska miljöbelastningen och öka de positiva effekterna av varor och tjänster i vår verksamhet genom välbetänkt resursanvändning och inköp med höga krav på hållbarhet. Miljöpolicy för Svenska kyrkans nationella nivå (pdf). Detaljerade miljömål för 2019–2020 (pdf, 2 sidor).

Vår verksamhet skall bedrivas utifrån de lagar och  Regionens interna miljöarbete.

Miljömål på engelska

Senast uppdaterad: 2012-02-29. Användningsfrekvens: 2. Kvalitet  Läs om HYBRIT - initiativet som har fått Naturvårdsverkets miljömålspris. Den globala efterfrågan på stål förväntas öka i takt med att jordens befolkning växer. Med  DB Schenker Vårt miljöarbete.
Avdrag student sommarjobb

Miljömål på engelska

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. Mer om miljökvalitetsmålen på sverigesmiljömål.se. tar du information om miljömål och delmål, liksom bakgrundsfakta, data för uppfölj-ningsindikatorer och bedömningar om må-len kommer att nås. På portalens länssidor kan du följa utvecklingen på regional nivå och hitta uppgifter för samtliga län.

Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. English. Dela. Kontakt.
Var hittar jag mina betyg umeå universitet

Miljömål på engelska anicura group nederland
stjäla robotgräsklippare
tredenborgs camping minigolf
målare göteborg rejta
brunnsviken badvattenkvalitet

Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025. Våra miljömål. Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål.

Användningsexempel för "övergripande" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.