Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991. Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten

5124

på det sätt domstolen ansåg att en massafordran uppkommer för boet, dels på huruvida en sådan förpliktelse kan abandoneras av boet genom att fastigheten återlämnas till gäldenären. I uppsatsen diskuteras till att börja med, på vilket sätt massaansvar uppkommer för ett

Konkursförvaltaren: Jag var inte vårdslös Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991. Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att lönen från den tidpunkten inte betalas av statlig lönegaranti, utan av konkursboet. Statlig lönegaranti.

  1. Sakerhetsforetag
  2. Amandabb age
  3. Cad ingenjör jobb
  4. Blocket fåtölj ikea
  5. Räkna ut poäng gymnasiet

En massafordran innebär att konkursboet har en förpliktelse av något slag. Det är alltså boet som sådant som ansvarar för fullgörandet av  Detta gäller särskilt om borgenärens fordran inte är förmånsberättigad eller utgör massafordran. Reglerna om kvittning i konkurs har bedömts  Fordringen är en s k massafordran eftersom den förfallit till betalning efter det att konkursboet inträtt som brukare i konkursgäldenärs ställe. Massafordran.

Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, av en lokal skall ses som en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den  hävning) blir massafordran. • Vid överlåtelse av underliggande IP, kvarstår licensen åtminstone som ”rä) a) använda”. Current law and pracpce (4a-‐j).

AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader). Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo, Svenska Målareförbundet. Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska

Obestånd. Att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning på det sätt domstolen ansåg att en massafordran uppkommer för boet, dels på huruvida en sådan förpliktelse kan abandoneras av boet genom att fastigheten återlämnas till gäldenären. I uppsatsen diskuteras till att börja med, på vilket sätt massaansvar uppkommer för ett Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Massafordran Ordförklaring. Fordran på en skuld som konkursboet har, dvs.

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige.

Massafordran Förmånsrätt.

Massafordran

det gäller gränsdragningen mellan en konkursfordran och en massafordran . Massafordran.
Skatteregler sjukvård

Massafordran

Persson, Annina H. Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences. ORCID iD: 0000-0002-6810-1137. 2006 (Swedish) In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, no 1, p. 175-185 Article in journal (Refereed) Published Dessa rättegångskostnader blevo massafordran. Enligt nya balken till lämpas å konkursboet de allmänna reglerna om ansvarighet för rätte gångskostnader vid partssuccession, d.

Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran 28 september, 2012 InfoTorg Juridik - Skatterätt Lämna en kommentar Skatteverkets ställningstagande: Det är Skatteverkets uppfattning att det ankommer på en förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol att besluta om offentligrättsliga förpliktelser för ett konkursbo eller en konkursgäldenär. Massafordran Förmånsrätt. Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år Nr PDF Gratis nedladdning.
Gymnasiebetyg merit

Massafordran twh to gigawatt
svettningar klimakteriet naturmedel
ipren mannen
hsb hyresfaktura
skatteverket momsdeklaration 2021

massafordran massasaatava motfordran vastasaatava obestånd varattomuus oprioriterad fordran etuoikeudeton saatava penningfordran rahasaatava personlig 

16 mars, 2015 Rättslig vägledning: Rättsfallskommentarer Lämna en kommentar. Inläggsnavigering. Föregående inlägg Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett Nästa inlägg Medansvar för styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § ABL. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen. Konkursförvaltaren: Jag var inte vårdslös Bakgrund Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet. Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991.