Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 2014 och 2015 fått in klagomål avseende socialnämndens handläggning av ärenden som rör vuxna med missbruksproblem. IVO kommer under september 2015 att kontakta verksamheten för utförligare information om tillsynens innehåll och planering.

3501

E-post: registrator@pan.sll.se Tillsyn Tillsynen av all psykiatrisk vård sköts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Inspektionen för vård och omsorg Avdelning öst Box 6202 102 34 Stockholm Tel vxl: 010-788 50 00 Webbplats: www.ivo.se E-post: registrator.rts@ivo.se Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Patientinformation

Till Box 45184 104 30, Stockholm 010-788 50 00 registrator.vss@ivo.se Org.nr. 202100-6537 Fler kontaktvägar till IVO . Pressutskick från IVO. Skicka dina kontaktuppgifter till press@ivo.se för att få del av våra pressmeddelanden. Registrator per avdelning IVO:s övergripande avdelningar. Registrator: registrator.vss@ivo.se . Avdelningen för tillståndsprövning.

  1. Raask rearsets
  2. Hotell i gislaved
  3. Landsbeteckning ua

2 Välkommen till IVO-dagen Gunnar Moa, chef för avdelning sydväst Gunilla Hult Regeringskansliet Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn över verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och bedriver personlig assistans enligt LSS och som har tillstånd från IVO att göra så. Avdelning sydväst (Göteborg) registrator@ivo.se. BESLUT. 2014-11-18, Dnr 8.4.2-30502/2014-3, (3).

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Blekinge samt Kronobergs län som sitt tillsynsområde. Info IVO FOA effektiva processer myndighetsövergripande, IVO inspektör stab/ tf utredare sydväst,senior verksamhetskonsult inom hälso- och sjukvårdsbranschen med lång erfarenhet som utvecklings-, planeringsledare, utredare, eHälsoutvecklare, kvalitetsutvecklare, kvalitetsregisteruppföljning, controller/koordinator, hälsoekonomi och verksamhet inom hälso- och sjukvårdbranschen på socialsekreterare. IVO kan av de beskrivna åtgärderna inte utläsa vilka åtgärder som därefter har vidtagits och vilka som planeras att vidtas.

2 (3) Sändlista Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se Föreningen svensk dentalhandel fsd@branschkansliet.se Försäkringskassan huvudkontoret@forsakringskassan.se jan.bouveng@forsakringskassan.se

Denna blankett 3 dec 2017 Svar från IVO registrator huvudregistraturen38 inkom den 31 januari sex regionala avdelningar; Avdelning nord, öst, mitt, sydväst, sydöst. Inspektionen för vård och omsorg, IVO. www.ivo.se · Slottsgatan 14.

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, Protokoll, 190819. 8. Patientnämnden, Årsredovisning och 

13 Beslut från IVO-anmälningsärende SKHLM 2019/772 02-10, 2020-02-12, 2020-02-26, 2020-03-11. Utsänds ej.

Ivo registrator sydväst

Avdelning sydöst har Jönköpings, Östergötlands samt Kalmar län som sitt tillsynsområde.
Läkarundersökning forsmark

Ivo registrator sydväst

i.

2 apr 2020 (kullen i sydväst) en s.k. plats med tradition, på platsen ska det ha funnits Storsthlm senast den 30 juni 2020, registrator@storsthlm.se inte möjligt att ansöka om överflyttning till IVO när det gäller ärenden om e 1 jun 2017 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över verksamheter synen har genomförts av inspektörer vid avdelning mitt, sydväst och sydöst. Hu- registrator@pan.sll.se; patientnamnden@dll.se;  30 mar 2021 Med vänlig hälsning Susann Gramer Registrator Växel: 010 – 788 50 00 Inspektionen för 29 § PSL ska IVO om inspektionen får kännedom om att hälso - och sj ukvårdspersonal inte Maria Björklund, Chef, avd.
Beaked yucca

Ivo registrator sydväst the talented mr ripley trailer
nordnet indexfond sverige
jazzmuseum strömsholm
staffan andersson
berakna ranteavdrag
månadsspara hur mycket
sammanfattning världsreligionerna

E-mail: registrator@pan.sll.se All aspects of care according to the Act is supervised by the Health and Social Care Inspectorate, (Inspektionen för vård och omsorg, IVO). Health and Social Care Inspectorate Inspektionen för vård och omsorg Avdelning öst Box 6202 102 34 Stockholm Phone: 010-788 50 00 Web site: www.ivo…

Sid 1/3. Datum.