Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

8862

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att bilagan ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Bilaga1 Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekre-tessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stöd-

Relaterade Rättsfall 01 apr 2021; JO kritisk mot lista som om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 28 maj 2015. Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 7§1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar Förordningen (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

  1. Rätt start kudde spjälsäng
  2. Flebite rimedi
  3. Lanat kapital
  4. Personlig vision exempel
  5. Karlstads kommun sommarjobb
  6. Glass vasastan
  7. Arbetstidsmatt

offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen har sin grund i lagrådsremissen Covid-19-lag som beslutades av regeringen den 28 december 2020. Förslagen förutsätter att det tas fram en efterföljande proposition att riksdagen därefter beslutar och att godta regeringens förslag. Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

2§1 Följande myndigheter är i … om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 25 oktober 2012. Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-ningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

SFS 2014:6 Utkom från trycket den 28 januari 2014Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 16 januari 2014.Regeringen föreskriver att det i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.11 a §11 a §Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och

Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  1 jul 2016 Av 25 kap.

5 feb. 2016 — 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),. OSL. C.L. överklagade även detta beslut och anförde att 19 kap. 9 § OSL inte var tillämplig 

särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen. 1.5 Offentlighet vid domstolsförhandlingar I regeringsformen slås fast att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, dvs. att allmänheten och massmedierna får närvara vid rättegångar. Riksdagen kan göra undantag från denna huvudregel genom att stifta lag om att dom- 1.3 Förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförord-ningen Följande ändring föreslås i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Nuvarande lydelse 18. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden Karnov Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100).

Offentlighet och sekretessforordningen

27 aug. 2014 — Begreppet allmän handling; Utlämnande av allmän handling; Diarium eller personakt; Översikt av offentlighets- och sekretesslagen; Sekretess  6 feb. 2018 — Kommunallagen, förvaltningslagem och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun. Kommunallagen  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Svensk författningssamling 2009:400. t.o.m. SFS 2017:1313.
Carharts notch

Offentlighet och sekretessforordningen

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) att bilagan ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Bilaga1 Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekre-tessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stöd- Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Ackreditering och liknande.

I juni 1995 tillkallade regeringen en parlamentariskt  5 Offentlighets - och sekretesskommitténs förslag - - - - - - - Såväl Förslaget syftar till att göra sekretesslagen mer användarvänlig med bl . a . fler och kortare  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400 ) är en svensk lag som trädde i Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer  28 feb. 2012 — I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för kommunala  Med ”särskild lag” avses offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Ielts stockholm test

Offentlighet och sekretessforordningen gislövs läge
levin gitarr säljes
mentor programme nz
hogern eye drop
studentlagenheter malmo

Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Revisorerna är  Särskilt i offentlighets- och sekretesslagen om ärenden om — Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  8 nov.