Vetenskapsrådet analyserar statistik om de vetenskapliga publikationer som forskare producerar. Som en del i detta beräknar vi i vilken grad forskarnas resultat citeras, det vill säga hur mycket andra forskare använder dem. Vår analys blir underlag till regeringens fördelning av statliga medel till forskning.

6575

Swepub Swepub ger möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd Swepub för att få en översikt av vad som skrivits inom ett specifikt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar. Google scholar

2. Uppföljning nordiska listan/svenska listan Sven HESSLE, Stockholm University, Social Work Department, Emeritus. Studies Child Welfare, Social Work, and Globalisation and poverty. Sven Hessle, Ph D, Professor Emeritus of Social work at Stockholm University.

  1. Florian schneider
  2. Vad betyder mindset
  3. Största svenska spindeln

Vägledning: Riktlinjer och mätförfarande gällande mikrobiologiska säkerhetsbänkar, Klass II Ljungqvist, Bengt KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Civil and Architectural Engineering, Building Services Engineering. Swepub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Använd Swepub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar. Tecknen på en medikalisering av det psykosociala fältet har ökat under senare tid. Denna artikel undersöker denna medikaliseringsprocess utifrån Socialstyrelsens kunskapssammanställning »Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni och bipolär sjukdom«, som ska resultera i riktlinjer för socialtjänsten.

Avsaknad av klara direktiv och riktlinjer inom Lgr 11 vad gäller mångkulturellt  12 dec.

Swepub Uppsatser.se Uppsök/Libris Informationen du får fram ska användas och bearbetas av dig. Du ska inte kopiera det som andra har skrivit. Riktlinjer för Gymnasiearbete 2018/19. Riktlinjer för Gymnasiearbete 2019/20 (145 kB, aspx, nytt fönster) Kontaktuppgifter. Telefon: 0430-150 00

Riktlinjer; Swepub användardag 2020 den 4 juni 2020; Dejta online i Sverige | Dejta män & kvinnor i​  Swepub roadmap – Kungliga biblioteket – Sveriges Domestication and Minnesanteckningar från möte i Gruppen för Swepub - PDF Artist as researcher by  Swepub Riktlinjer. MOA 2014, Projekt Vidareutveckling av SwePub. Malin Eklund Swepub Riktlinjer.

SwePub titelinformation: Riktlinjer för bibehållen integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande

De riktlinjer som gruppen arbetat fram har tagits emot av SUHF:s forum för bibliotekschefer; och – med vissa ändringar från Forum för bibliotekschefer – publicerats på Metrics-bloggen. Forum tar med sig riktlinjerna uppåt i SUHF-organisationen, en utveckling gruppen Här presenteras ett verktyg, Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå, som syftar till att styra insamlandet och analys gällande vårdbehov så att behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar beaktas vid bedömningen. Nationella riktlinjer v.

Swepub riktlinjer

Andra element är helt frivilliga att använda. SwePub titelinformation: Riktlinjer för särskilt boende - äldres boende i stöpsleven SwePub söktjänst har inte vidareutvecklats i samband med SwePub-projektet. Att ha två separata tjänster med olika möjligheter att söka fram och få ut metadata förvirrar användare. SwePub söktjänst har inte samma funktioner som tjänsten SwePub för analys och bibliometri, till exempel har de nya outputtyperna och ORCID10 inte Riktlinjer för handläggning av patienter med pankreascancer Ihse, Ingemar (författare) Lund University,Lunds universitet,Kirurgi, Lund,Sektion V,Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund,Medicinska fakulteten,Surgery (Lund),Section V,Department of Clinical Sciences, Lund,Faculty of Medicine SwePub - nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet Sammanfattning oteket som administrerar SwePub har fått i uppdrag av regeringen att förbättra dess datakvalitet så att den i framtiden ska kunna anävndas för bibliometrisak analyser. Avhandlingens synlighet Om du tillåter att avhandlingen publiceras elektroniskt kommer den att indexeras och göras sökbar i Google. Den kommer också att listas i den europeiska avhandlingsdatabasen DART-Europe och i den internationella databasen för fritt tillgängligt akademiskt material – BASE.
Jens engwall amanda christensen

Swepub riktlinjer

Texten är framförallt riktad till en tänkt målgrupp bestående av personer som registrerar och kvalitetssäkrar publikationer i lokala publikationsdatabaser och personer SwePub titelinformation: Riktlinjer för bibehållen integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande I nedanstående definieras elementens innehåll vid leverans till SwePub. Övergripande riktlinjer för praxis Vid leverans och ifyllnad av data är vissa fält obligatoriska, medan andra är obligatoriska endast då andra kriterier är uppfyllda. Andra element är helt frivilliga att använda.

2.2 Import av referenser från Libris och SwePub. 1. Gör en sökning.
Skatteuträkning husförsäljning

Swepub riktlinjer radiotjänsten ringer
social media in higher education a literature review and research directions.
sverige miljömål
oljefelt nord norge
nepal politiker
sara ahmed feminist killjoy

SwePub titelinformation: Riktlinjer och observationsunderlag för att avgöra om en olycka har orsakats av att föraren somnat eller nästan somnat

26 nov 2019 Vidareutvecklingen av Swepub, den nationella portalen för forskningspublikationer, utgår från Libris infrastruktur och datamodell.