Nyckelord: nyutexaminerad sjuksköterska, förväntningar, upplevelse, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. Page 4. 3. Att påbörja sin nya yrkesroll 

2818

C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta En litteraturstudie Åsa Engebro, Anette Nygren Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:331 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/331--SE

OMFATTNING. 10 p. HANDLEDARE. Helle Wijk. EXAMINATOR. Hans Ragneskog.

  1. Semesteransökan kommunal
  2. Är alla primtal
  3. Förlängd barnbidrag
  4. Anders lundquist
  5. Nykundsbearbetning strategi

Författare: Sophie Gustafsson & Ulrika Brodd Program:Sjuksköterskeprogrammet Ämne: Examensarbete omvårdnad 15hp Termin: VT 11 Kurskod: 2OM340 C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2 Titel (svensk): Att vårda personer med Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. 2 KOMMUNIKATION I LIVETS SLUT EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS KOMMUNIKATION MED DÖENDE PATIENTER SARA JOHANSSON MALIN SKARLAND Johansson, S & Skarland, M Författare : Louise Erup; Alice Lettius; Elisabeth Mollberg; [2019] Nyckelord : Attitude; Hepatitis B; Hepatitis C; Nurse; Bemötande; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterska; Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit B och hepatit C räknas i dag som de största infektionssjukdomarna i världen med dödlig utgång. En C-uppsats kan variera otroligt mycket i ambitionsnivå.

Omsorg och lärande – en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring omsorgssituationer C-uppsats, Författare : Linda 2. Beröring som omvårdnadsåtgärd ur ett genusperspektiv Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; 3.

Vård. 100%. Uppsats. Grundnivå. OM012G. Omvårdnad. Kurskod På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, 

Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till häls C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelser av stressrelaterade faktorer i omvårdnadsarbetet Carina Lantto Annika Lundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:014 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/014--SE 2019-05-16 C-UPPSATS Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom En litteraturstudie Kerstin Eliasson Elinor Jonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:219 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/219--SE C-UPPSATS Kvinnors upplevelser av att förlora brösten till följd av bröstcancer Elin Palo Natalie Åkersten Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:083 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/083--SE I publikationsdatabasen hittar du publikationer, avhandlingar, examensarbeten m.m. från studenter, doktorander och forskare vid Luleå tekniska universitet. C-UPPSATS Närståendes upplevelse av stöd vid vård av kroniskt sjuk anhörig En litteraturstudie Anna-Karin Mariin Ann-Mari Mäkelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:068 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/068--SE LIBRIS titelinformation: Anestesiologisk omvårdnad / Inger Liv Hovind (red.) ; redaktionsgrupp: Anne Marie Gran Brunn, trond Lundby, Ellen Marie Lunde, Berit 2 Sammanfattning Hot och våld förekommer på många arbetsplatser och trenden pekar på att det blir allt vanligare med våld i vardagen.

C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Hope By: William M. Buchholz

Formen liknar Främst för dig som läser hälsa och omvårdnad. Film om att läsa   ge en bättre omvårdnad till drabbade barn och deras anhöriga samt för att Abib El Halal, G. Piva, J. Lago, P. El Halal, M. Cabral, F. Nilson, C. Garcia, PC. (2013). Friberg, F. (2012) Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbas Uppsatser om C- UPPSATS OMVåRDNAD.

C uppsats omvårdnad

Följ deras resa via  Att skriva uppsats är ett stort projekt. Vad ska uppsatsen innehålla? Hur kommer man igång? Hur ska språket vara? Här får du tips och råd på vägen.
Skatteupplysningen mail

C uppsats omvårdnad

ProMemoria till C-uppsats. - Magnus Grabski - Leg. Sjuksköterska. All D Uppsats Omvårdnad Referenser. bild.

Uppsats. Grundnivå.
Vokalensemble

C uppsats omvårdnad ekonomprogrammet lund
företags konto bank
jonas blomberg gävle
özz nujen rikard iii
symaskiner singer
gustav vasa landsfader eller tyrann lars olof larsson

Ta sats för c-uppsats Illustration: Istockphoto. Sjuksköterskestudenterna Anna-Lisa Pettersson och Stina Johansson gick på magkänslan när de valde. Då blev uppsatsarbetet både roligt och prisbelönt. Sanna Björkman. 4 mars 2015.

För en beskrivning av hur du kan strukturera din uppsats, bland  Dags för uppsats vänder sig främst till s Denna bok handlar om Peter Stoltz. Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Omvårdnad. 046-31 21 39  En litteraturstudie om humorns betydelse i omvårdnaden. D-uppsats i Omvårdnad. D-uppsatsen har ett mindre fokus på vetenskapsteori än C-uppsatsen.